Problemy żywienia dzieci w wieku od 0-12 miesięcy

Sposób żywienia dzieci w ciągu pierwszego roku ich życia ma duży wpływ zdrowie w ciągu dalszego życia. Najlepiej gdy dzieci do 6 miesiąca życia są karmione piersią, a następnie przynajmniej do 1 roku życia piersią i pokarmami stałymi. Dłuższe karmienie kombinowane jest zalecany jeśli matka i dziecko mają na to ochotę. Jak sprawdzić, czy dziecko otrzymuje wystarczającą ilość pożywienia? Pierwszym i najważniejszym wyznacznikiem jest wzrost wagi dziecka. Większość dzieci po urodzeniu je 8-12 razy dziennie, czyli co 2 lub co 3 godziny.

Dzieci karmione mlekiem modyfikowanym również jedzą zazwyczaj do 2 lub co 3 godziny, a gdy są trochę starsze do 3 – 4 godzin. Karmienie mlekiem modyfikowanym wymaga choć w pewnym stopniu określenia ilości pokarmu inaczej niż w przypadku karmienia piersią. W przypadku karmienia piersią dziecko je tyle ile ma ochotę, a pokarm w piersi sam się uzupełnia. Warto wspomnieć, iż WHO zaleca karmienie piersią jako najlepszy wybór nawet dla matek zakażonych wirusem HIV. Podobne, choć nie tak oczywiste wytyczne dotyczą wirusa ZIKA, którego RNA było wykrywane w mleku matek zakażonych wirusem. Nie ma natomiast dowodu, aby dzieci mogły się zarażać wirusem ZIKA poprzez mleko matki zakażonej tym wirusem.

Osobnym zagadnieniem jest karmienie dzieci, które mają niską masę przy urodzeniu. Za taką masę uważa się mniej niż 2.5 kg., a za bardzo niską masę przy urodzeniu uważa się mniej niż 1.5 kg. Wg WHO 96% urodzeń dzieci z niską masą ma miejsce w krajach rozwijających się. Dzieci z niską masą przy urodzeniu zaleca się karmić piersią, natomiast dzieci z bardzo niską masą przy urodzeniu mają specjalne potrzeby żywieniowe.

http://www.enfamilwsieci.pl/

http://www.bebilonwsieci.pl/